CANELA del Segadal
CANELA del Segadal
XEROS van de Hoge Laer
LUTIN de la Clairiere aux Louves
FEMTO du Bois du Tot
EDEN de la Clairiere aux Louves
TEE van de Hoge Laer
GLAM du Sart des Bois
KLEO van de Hoge Laer
UMBRA van de Hoge Laer
MILLO van de Hoge Laer
CARTOON du Perigord Vert
IJES van de Hoge Laer
G'SILENCE du Sart des Bois FUNKY du Sart des Bois
ETHEL du Sart des Bois
http://belgi.pl/pedigree/modules/pedigree/pedigree.php?pedid=8277