BELGI.pL

Strona informacyjna o Owczarku Belgijskim w Polsce

Pasterstwo

Zasady obowiązujące od 01.01.2018 roku

  • Zasady Ogólne Międzynarodowych Wydarzeń Pasterskich (NHAT - HWT - IHT) - pobierz
  • NHAT - Test Predyspozycji Pasterskich - pobierz
  • HWT TS - Test Pracy Psów Pasterskich - Styl Farmerski - pobierz
  • IHT TS - Zawody Pasterskie - Styl Farmerski - pobierz
  • Regulamin Przyznawania Tytułów: Mistrza Polski oraz Championa
    Pracy Psów Pasterskich CAT - pobierz
  • Wniosek o CACIT - pobierz

Obowiązujące przepisy FCI od 01.01.2018 roku

> FCI Rules for Natural Herding Aptitude Tests FCI NHAT - pobierz
Animations:
4.2. 2nd Part: Herding Dog Aptitude - MP4.

> FCI Rules for Herding Working Tests FCI HWT Traditional Style (excluding Border Collie) - pobierz
Animations:
4.1.1. Pen - FCI TS HWT and IHT PEN - MP4
4.1.2. Stop - FCI TS HWT and IHT STOP - MP4
4.1.3. Graze - FCI TS HWT Graze - MP4
4.1.4. Re-pen - FCI TS HWT and IHT RE-PEN - MP4

> FCI Rules for International Herding Trials, Traditional Style (excluding Border Collie) (FCI IHT TS) - pobierz
The exercises which include guarding. Animations:
6.1.1. Pen - MP4
6.1.2. Stop - MP4
6.1.3. Graze - MP4
6.1.4. Catch a sheep - MP4
6.1.5. Vegetation - MP4
6.1.6. Traffic - MP4
6.1.7. Re-pen - MP4

> General conditions for the organization of FCI international Herding events (NHAT – HWT – IHT) - pobierz
The exercises which include conduct exercises.
6.2. Moving
6.2.1. Obstacles - Bridge - MP4
6.2.2. Obstacles - Evaluation - PDF
6.3. Behaviour
ANNEX 3. DESCRIPTION OF SOME MODELS OF OBSTACLES FOR TS IHT - pobierz
3. EASY OBSTACLES
3.2.1. Gate (2-6 m) and 3.2.2. Slalom (6 m) - MP4

4. DIFFICULT OBSTACLES
4.1.1. Chute - MP4
4.1.2. Transom - MP4

5. VERY DIFFICULT OBSTACLES
5.1.1. Maltese cross - MP4
5.1.2. Crossroads and «Turkey's foot» - MP4
5.1.3. Difficult slalom (with corners) - MP4
5.1.4. Sorting corridor - MP4
5.1.5. Loading trailer - MP4

> Specifications for the organization of the FCI Traditional Style Herding European Championships - pobierz
> FCI Regulations for awarding the CACITR at International Herding Trials - pobierz

 Copyright Ⓒ - www.belgi.pl