BELGI.pL

Strona informacyjna o Owczarku Belgijskim w Polsce

Ataxia

  • Laboratoria wykonujące badania w kierunku Ataxii:

1. LABOKLIN Polska Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa.

Tel. +48 22 691 93 10; +48 790 790 780

strona internetowa: LABOKLIN Polska

e-mail: lab.warszawa@laboklin.pl

Pakiet genetyczny Belgian Shepherd nr 8634, cena 370 zł.

Pliki do pobrania: 

- dla hodowców: pakiet genetyczny, choroby genetyczne, profil DNA zlecenie - pobierz,

- dla hodowców: pakiet genetyczny zlecenie - pobierz.

2. LABOGEN Die Genetik von Laboklin - Niemcy

strona internetowa: Labogen

3. Genomia - Czechy

strona internetowa: Genomia


  • Informacje Instytutu Genetyki Uniwersytetu w Bernie 

Tekst oryginału:

Cerebellar ataxia in the Belgian Shepherd
Contact: med. vet. Petra Hug

Several hereditary diseases of the nervous system are known in Belgian Shepherd dogs (mostly in Malinois). They include several distinct forms of cerebellar ataxia with monogenic autosomal recessive interhitance. Affected dogs show neurological symptoms such as uncoordinated movements and difficulties with normal gait at a few weeks of age. As the signs quickly get worse, affected dogs have to be put down when they are 3-6 months old. Together with Prof. Kleiter from the Vet School in Vienna and neorologists and neuropathologists from all over the world we already solved one of these diseases, the so-called "spongy degeneration with cerebellar ataxia, subtype 1 (SDCA1)" and developed a genetic test, which allows the reliable detection of carriers. In the future, we would like to solve also the other existing forms of cerebellar ataxia in Belgian Shepherds and to develop genetic testing for them. For our research we need EDTA blood samples from affected dogs, ideally together with their parents and siblings. We therefore ask breeders and owners to donate samples for our research. If you own a Belgian Shepherd with neurological problems, please do not hesitate to contact us to discuss further options for diagnosis and research.

Tłumaczenie Google

Ataksja móżdżkowa u owczarka belgijskiego
Kontakt: med. weterynarz Petra Hug

Kilka dziedzicznych chorób układu nerwowego jest znanych u psów owczarka belgijskiego (głównie w Malinois). Obejmują one kilka odrębnych form ataksji móżdżkowej z monogeniczną autosomalną interwencją recesywną. Dotknięte psy wykazują objawy neurologiczne, takie jak nieskoordynowane ruchy i trudności z normalnym chodem w wieku kilku tygodni. Ponieważ objawy szybko się pogarszają, zaatakowane psy muszą być uśpione, gdy mają 3-6 miesięcy. Wspólnie z prof. Kleiterem z Vet School w Wiedniu i neorologami i neuropatologami z całego świata rozwiązaliśmy już jedną z tych chorób, tzw. „Zwyrodnienie gąbczaste z ataksją móżdżkową, podtyp 1 (SDCA1)” i opracowaliśmy test genetyczny , który umożliwia niezawodne wykrywanie przewoźników. W przyszłości, chcielibyśmy rozwiązać także inne istniejące formy ataksji móżdżkowej u owczarków belgijskich i opracować dla nich testy genetyczne. Do naszych badań potrzebujemy próbek krwi EDTA od dotkniętych chorobą psów, najlepiej razem z rodzicami i rodzeństwem. Dlatego prosimy hodowców i właścicieli o oddanie próbek do naszych badań. Jeśli posiadasz owczarka belgijskiego z problemami neurologicznymi, skontaktuj się z nami, aby omówić dalsze możliwości diagnostyki i badań.


Publikacje naukowe opisujące fenotyp i genetykę SDCA1
Publikacje naukowe opisujące fenotyp i genetykę SDCA2
Informacje o SDCA1 (PDF, 330 KB)
Informacje o SDCA2 (PDF, 457 KB)
Instrukcje wysyłania próbek krwi (PDF, 44 KB) 


 Copyright Ⓒ - www.belgi.pl, e-mail: belgi@belgi.pl; martan07@onet .pl