BELGI.pL

Strona informacyjna o Owczarku Belgijskim w Polsce

Owczarek Belgijski a Owczarek Holenderski

Wpływ Owczarka Belgijskiego na hodowlę i kształtowanie się Owczarka Holenderskiego

Owczarki holenderskie są jedynymi psami, których rozwój hodowlany jest tak ściśle związany z owczarkami belgijskimi. Oczywiście nie wydaje się możliwe aby rasy te z uwagi na położenie geograficzne i historyczne uwarunkowania, nie wpływały na siebie. Na pewno posiadają wspólnego przodka jakim był owczarek kontynentalny, którego lokalne „odmiany” z czasem uzyskały pewną odrębność. Na bazie tego samego trzonu rasowego kształtowały się owczarki: niemiecki, belgijski i holenderski.

 Owczarek holenderski krótkowłosy

Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że owczarki holenderskie nie miały tyle szczęścia co owczarki niemieckie i belgijskie, gdzie pojawiły się charyzmatyczne osobowości nadające kierunek kształtującej się rasie. Tutaj działano trochę po omacku wzorując się głównie na schematach postępowania dr. Reula w związku z tworzeniem owczarków belgijskich. Miłośnicy owczarków niderlandzkich chcieli także rozpocząć planowaną hodowlę psów powszechnie występujących w ich ojczyźnie a doskonale sprawdzających się w swych zadaniach użytkowych. W 1898 powstaje klub Owczarka Niderlandzkiego (NHC). Punktem wyjścia było rozróżnienie w obrębie rasy aż 6 typów włosa. Umaszczenie nie miało w ogóle znaczenia. Ponieważ założenie te po pewnym czasie jasno wskazały że hodowla w tak szerokim zakresie jest bardzo trudna – ostatecznie przyjęto podział podobny jak w owczarkach belgijskich na psy: krótkowłose, szorstkowłose i długowłose. W tym też czasie około 1906 roku , opracowano wzorzec w którym zastrzeżono, że białe znaczenia mogą być tylko na palcach i piersi. Podobieństwa pomiędzy owczarkami belgijskimi a holenderskimi były nadal bardzo duże. Dążono więc do wyodrębnienia własnej rasy zmieniając wytyczne dotyczące kolorów. W 1910 Seeger zaproponował aby zrezygnować z psów czarnych i hodować tylko psy „kasztanowe”, po kilku latach aby podkreślić odrębną tożsamość psów z Niderlandów, wprowadzono wymóg tylko : jasno i ciemnopręgowanego koloru.

Poprzez zaplanowaną pracę hodowlaną następowało wyrównanie w typie owczarków belgijskich , a z drugiej strony granicy, owczarków niemieckich, które zyskiwały coraz większe grono miłośników. Popularność rodzimej rasy malała na rzecz tych dwóch pozostałych. W celu zapobiegnięcia zawężenia puli genetycznej klub podjął kilka „rozpaczliwych” decyzji. Jedną z nich było, wprowadzono w 1935 roku możliwość hodowli nowych umaszczeń: dla krótkowłosych psów maść: płową, szarą i brązową , dla szorstkowłosego: maść: płową, rudą i popielatą.
Zaczęto też prowadzić krycia międzyrasowe. Zmieszano owczarka holenderskiego z niemieckim. Konsekwencją tego była długoletnia praca nad wyeliminowaniem dominujących cech owczarków niemieckich.
Ponieważ część owczarków belgijskich rodziła się jeszcze w umaszczeniu pręgowanym, były one chętnie włączane do hodowli owczarków holenderskich. Po ponownym wprowadzeniu umaszczenia „żółtego” także malinois i tervuereny były wykorzystywane w celu rozszerzenia puli genetycznej.

Skutkiem tych wszystkich działań owczarki holenderskie zaczęły tracić swój charakterystyczny rys i coraz bardziej upodobniały się ponownie do owczarków belgijskich. Proces ten był już tak daleko posunięty że powstała propozycja stworzenia jednej rasy z owczarkami belgijskimi pod nazwą :owczarka brabandzkiego.

W tym momencie wkroczył Klub Owczarka Belgijskiego, który kategorycznie sprzeciwił się łączeniu obydwu ras. Zażądał również wycofania się z kolorów identycznych dla obu. Na skutek tych wszystkich działań w 1960 wzorzec został ponownie zmieniony. Od tego czasu mówi się o współczesnej hodowli owczarka holenderskiego. Powrócono do systematyki kolorów sprzed 50 lat. A więc dla krótkowłosych i długowłosych psów maść: złoto i srebno pręgowana. Dla szorstkiej odmiany:złoto i srebno pręgowana, niebieskoszara oraz pieprz i sól. Holendrzy w ten sposób kolorystycznie odcięli się od narodowej rasy belgijskiej.

Cały czas na przeszkodzie ustabilizowania rasy – stawał główny problem jakim była mała popularność. Nie było zbyt wiele materiału genetycznego, aby można było swobodnie dążyć do wyraźnej autonomii. Od początku istnienia rasy kilkakrotnie na granicy wyginięcia była odmiana długowłosa. Najmniej popularna i najbardziej nieustabilizowana aż po dzień dzisiejszy.

 

Owczarek holenderski długowłosy

Na początku lat 60-tych po stworzeniu nowego wzorca, podjęto decyzję o planowanych kryciach między odmianami krótkowłosymi i długowłosymi. Urodzone wtedy szczenięta dają początek wszystkim współczesnym holendrom długowłosym Jednak na przestrzeni 45 lat wykonano takich kryć tylko 6, w tym jedno w Finlandii. Linie tych psów są w rodowodach specjalnie oznaczane literką G. Ponieważ w pierwszym pokoleniu z takiego skojarzenia rodzą się także psy krótkowłose lub prawie krótkim włosem, klub zabrania ich używania w hodowli. Jedynie z tego zakazu wyłamuje się Francja, która rejestruje psy na podstawie długości włosa a nie pochodzenia rodziców. Podobne podejście reprezentuje w przypadku psów długowłosych po rodzicach krótkowłosych. Wydaje się właśnie że doświadczenie w hodowli owczarków belgijskich przyczynia się do takiej postawy.

Mimo wykorzystania do odtworzenia odmiany długowłosej owczarków holenderskich krótkowłosych, populacja znalazła się i tak w stanie stagnacji. Podjęto następną próbę wyrównania typu, poprawy włosa i charakterów. Zdecydowano się w 1984 na krycie międzyrasowe. Pokryto dwie suki długowłose; matkę i córkę ,tervuerenem Ge-Tjakko v. Astrita Hof.( Mambo des Hauts de Bievre x Anousjka v. Astrita-Hof) W wyniku tych skojarzeń urodziło się 21 szczeniąt, z czego 8 weszło do dalszej hodowli. Pełny rodowód i wpis do księgi dostało dopiero potomstwo w 4 pokoleniu. Linie tych psów są oznaczone literą F


POKOLENIA F1 F2 F3

Konsekwencją dość niestabilnej polityki dotyczącej maści u owczarków holenderskich jest pojawianie się co pewien czas umaszczeń nie dopuszczalnych przez wzorzec. Jednym z nich jest umaszczenie „żółte” , a bardziej odpowiadające nomenklaturze kynologicznej jest określenie „płowe”. Umaszczenie to jest recesywne w stosunku do pręgowanego. Psy takie, zdarzające się we wszystkich odmianach, to spadek po krzyżówkach z owczarkami belgijskimi i wprowadzenia tego koloru do wzorca w 1935 roku. Szczególnie w psach długowłosych egzemplarze płowe stają się łudząco podobne do tervuerenów. Kolor ten nie jest uznawany przez wzorzec i psy są wykluczone z hodowli

Już w pierwszych latach kształtowania się rasy największą wagę przykładano do cech użytkowych owczarka holenderskiego. Na skutek zaniku zapotrzebowania na psa jako pasterza, chciano zwrócić uwagę na inne możliwości wykorzystania tej rasy. Już w 1907 roku NHC skierowało pismo do ministra wojny oraz policji, wskazując na przydatność owczarka holenderskiego w tych służbach. Odniesiono sukces narodowa rasa rozpoczęła pracę także w tym zakresie.

Policja holenderska przez wiele lat prowadziła hodowlę na własny użytek psów o cechach charakteru niezbędnych do pracy. Wielokrotnie eksperymentowano w zakresie łączenia owczarków holenderskich krótkowłosych z inymi rasami w tym oczywiście z owczarkami belgijskimi. W latach 90-tych XXw. rozpoczęto już planową hodowlę owczarków holenderskich do których dolewano krew malinois. Kierowano się w selekcji tylko i wyłącznie cechami użytkowymi. Ponieważ mieszanka ta (HH x malinois) okazała się niezwykle przydatna we wszelkich służbach, zdobywała coraz większą popularność. Wiele psów z takim pochodzeniem zaczęto importować do Ameryki Północnej. Tam też intensywnie rozwijała się ta nowa „rasa” i po pewnym czasie otrzymała nazwę Amerykańskiego Owczarka Holenderskiego. Wzorzec
W Europie mówi się o pracujących owczarkach holenderskich lub malinois holenderskich. Psy te nie mają rodowodów FCI ale jest prowadzona dokumentacja przez KPNV.

 Owczarek holenderski szorstkowłosy

Na pewno w moim tekście ujęłam tylko niektóre powiązania obydwu ras. Po prostu do tych informacji udało mi się dotrzeć. Mimo tego że owczarki holenderskie zaznaczyły swoją odrębność od owczarków belgijskich, to zawsze na miłośnikach tych drugich, będą sprawiały wrażenie „innego” belga. Z trochę szerzej ustawionymi uszami, trochę inną budową głowy, a przede wszystkim z innym kolorem, ale z równie dużą ilością szczegółów budowy i zachowania, które są wspólne. Mam nadzieje że tym tekstem wykazałam, że to wrażenie ma jak najbardziej uzasadnione podstawy.

Marta Nurzyńska

Literatura

1. Hans Raber "Encyklopedia Psów Rasowych"

Strony internetowe

Aktualny wzorzec owczarka holenderskiego

http://www.dutch-shepherds.net/

http://home.wanadoo.nl/wilvanommen/historie/

http://www.lissunmustan.info/

http://mypage.bluewin.ch/Hollandse-Herdershond/hollandhlink.htm

http://mypage.bluewin.ch/Hollandse-Herdershond/englisch1.htm

http://members.atlantic.net/~vcristel/adsc.htm


 Copyright Ⓒ - www.belgi.pl